Konfirmantsamlinger

 

23.03.2018

Vel møtt til konfirmanttid i Øyestad menighet 2018 - 2019!

 

 
  Bilderesultat for konfirmant 2019

 

 

 

         Konfirmasjonsdager 2019:

        Engene kirke søndag 5. mai,

        Bjorbekk kirke lørdag 11 og søndag 12. mai

                                                                            Øyestad gamle kirke søndag 12. mai.

Semesterplan:

tirsdag 28. august  kl. 18 - 19 Bjorbekk kirke Ten-Sing og UngdomsAlpha møter m. foreldre/foresatte

onsdag 29. august  kl. 18 - 19 Bjorbekk kirke  Begge onsdagsgruppene møter m. foreldre/foresatte

 

søndag 2. september kl. 11 Øyestad menighetssenter  - presentasjonsgudstjeneste.                             Alle konfirmanter m. foreldre/foresatte møter.

 

tirsdag 4. september kl. 17 - 19.30 Sykkeltur gjennom menigheten. Start ved Øyestad gamle kirke, avslutning v. Engene kirke. De som av en eller annen grunn ikke sykler kjører vi i bil. Gi beskjed!  Ved regn organiserer vi biltransport v. foreldre/foresatte.

 

tirsdag 11. september kl. 18 - 19.30 Sosial kveld for alle konfirmanter på Øyestad menighetssenter. Mat. 

tirsdag 18. september kl. 18 TenSing konfirmanter

onsdag 19. september kl. 14.30 og 18 onsdagskonfirmanter

tirsdag 25. september kl. 18 TenSing konfirmanter og UngdomsAlpha (Norkirken) 

tirsdag 9. oktober kl. 18 TenSing konfirmanter og UngdomsAlpha (Norkirken)

onsdag 10. oktober kl. 14.30 og 18 onsdagskonfirmanter

lørdag 13. oktober TREFF i Trefoldighetskirken. TenSing konfirmantene (sang/band/teknikk) deltar på seminar fra kl. 14. Ungdomsgudstjeneste kl. 20.

tirsdag 16. oktober og onsdag 17.oktober er det ikke konfirmantsamlinger

tirsdag 23. oktober kl. 18 TenSing konfirmanter og UngdomsAlpha (Norkirken)

onsdag 24. oktober kl. 14.30 og 18 onsdagskonfirmanter

tirsdag 30. oktober kl. 18 TenSing konfirmanter

onsdag 31. oktober kl. 14.30 og 18 onsdagskonfirmanter

søndag 28. oktober kl. 11 Onsdag 14.30 gruppa medvirker på søndagsskolemesse

tirsdag 6. november og onsdag 7. november er det ikke konfirmantsamlinger.

Søndag 11. november kl. 16 er det VOLLEY 2018 (oppstart kl 16) i Hisøyhallen. Vi håper å stille flere lag, og målet er som vanlig å slå Hisøya! treningssamlin i gymsalen til AIS 21. oktober kl. 13. Nærmere info. kommer. De som deltar på VOLLEY kan skrive dette isteden for en av de 8. gudstjenstene alle konfirmanter skal være på. Mer informasjon kommer!

tirsdag 13. november kl. 18 TenSing konfirmanter og UngdomsAlpha (Norkirken)

onsdag 14. november kl. 14.30 og 18 onsdagskonfirmanter

søndag 18. november kl. 11. TenSing konfirmantene medvirker på gudstjeneste på menighetssenteret (også de som ikke spiller/synger)  

tirsdag 20. november kl. 19 Misjonskveld for alle konfirmanter m. foreldre/foresatte på Øyestad menighetssenter. Vi høre om menighetens misjonsprosjekt i samarbeid med NMS (Det norske misjonsselskap). Konfirmantene skal selge lys til inntekt for prosjektet.

tirsdag 27. november UngdomsAlpha (Norkirken)  (Ikke TenSing konfirmanter)

onsdag 28. november 14.30 og 18 onsdagskonfirmanter

tirsdag 4. desember kl. 19 Lysmesse i Bjorbekk kirke. Alle konfirmantene møter, og vi håper at familiene blir med! 

 

Noen datoer til våren:

oppstart 8. og 9. januar

tirsdag 8. januar blir det også foreldremøte 

Evjetun leirsted er holdt av til konfirmantleir 22. – 24. mars

Samtalegudstjensten er søndag 7. april

 

Forbehold om feil og endringer!                

       

Grupper:

18 – 19.30 på menighetssenteret

Ungdomskor med band og teknikergruppe (TenSing) – Thore Wiig Andersen og Kevin Miller

Dramagruppe + en gruppe med vanlige konfirmantaktiviteter – Joh Hæhre

 

Tirsdag 18 – 19.45 i Norkirken: UngdomsAlpha – Ingvild Simonnes

 

Onsdag 14.30 – 15.30  og 18 – 19 på menighetssenteret – Joh Hæhre/Margrethe Halvorsen

 

 

 

Konfirmasjonstiden er kirkens trosopplæring for 14 -15 åringer (vanligvis 9. klasse) og er åpen for alle.  For å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten må konfirmantene være døpt. Konfirmasjonstiden skal gi en helhetlig oversikt over og et møte med troens innhold og praksis.  Omfanget av konfirmanttiden er omlag 60 timer, og konfirmantene skal i løpet av konfirmanttiden delta på minst 8 gudstjenester.

 

Konfirmantene betaler en kontingent på 400  kroner som bla. går til mat og materiell. Konfirmantleiren kommer i tillegg. 

 

For å kunne gjennomføre leir og andre aktiviteter er vi avhengige av foreldre/foresattes medvirkning og vi trenger flere foreldre/foresatte til å være med i konfirmantutvalget. Det blir fire møter i løpet av året, og utvalget er med på å legge opp programmet og har ansvar for å skaffe foreldre/foresatte til arrangementer i konfirmantåret.

Med i utvalget til nå er Ingrid Volden, Kristin Havstad, Silje Githmark, Hilde Nordbø, Bernadeta Larsen og Linn Marita/Ole Jørgen Berntsen.

                                              

Thore Wiig Andersen (prest)                                      Joh Hæhre (kateket)

                 97692250                                                                  91562897          

 

                    https://kfuk-kfum.no/static/images/ten-sing/Ten_Sing_Arctic_ill_T._Nordvik.jpg?width=1200

TEN SING – KONFIRMANT 2018-2019

Ten Sing er et kristent ungdomsarbeid tilknyttet Norges KFU-KFUM og den lokale menigheten. Norges KFUK-KFUM ønsker å være en del av kirkens ungdomsarbeid.

Ten Sing kombinerer utfoldelse og aktivitet med ledertrening og personlig utvikling. Gjennom ulike aktiviteter som kor, band, drama, teknikk, styrearbeid, video og web får ungdommer mulighet til å utfolde seg kreativt i et kristent miljø. I Ten Sing er det deltakerne selv som er med på å forme innholdet, etter mestringsnivå, interesser og kultur. Ten Sing skal være et sted der alle blir inkludert og får muligheten til å utfordre seg selv på ulike aktiviteter.

Når vi nå starter opp Ten Sing for konfirmanter blir det et arbeid konfirmantene får mulighet til å bli med på også etter konfirmanttiden. Leder for gruppa blir Thore Wiig Andersen (kor), Kevin Miller (band og teknikk) og Joh Hæhre (drama event. film). Thore og Joh har lang erfaring innen Ten Sing arbeid fra tidligere.

Ten Sing-medlemmer får oppleve mye spennende, både i enhet, krets og på nasjonalt nivå. Kretsarrangementer byr på alt fra sang, dans, teknikk seminarer til baking og volleyballtreff.

Ten Sing er for ungdom i aldersgruppen 13-19 år. Gjennom kor, dans, drama, band, lyd/lys/bilde, program-skaping, miljø- og styrearbeid får ungdommene utfolde seg kreativt og prøve ut ulike sider ved seg selv. Dette skjer i et trygt og inkluderende miljø, med ungt ansvar og voksent nærvær.