Vel møtt som konfirmant i 2018 - 2019

 

23.03.2018

Vel møtt til konfirmanttid i Øyestad menighet 2018 - 2019!

 

Det er fortsatt mulig å melde seg på som konfirmant 2018 - 2019.

Du kan melde deg som konfirmant:            online her  eller levere påmeldingsskjema som ble sendt ut i juni

                                                                    til joh.haehre@agderkirken. no

                                                                    eller i posten til Øyestad menighet, postboks 5, 4854 Nedenes

                                                                    Vi vil gjerne at du sender med et bilde, så vi kan lære oss navn!

 

 

 
  Bilderesultat for konfirmant 2019

 

 

 

         Konfirmasjonsdager 2019:

        Engene kirke søndag 5. mai,

        Bjorbekk kirke lørdag 11 og søndag 12. mai

                                                                            Øyestad gamle kirke søndag 12. mai.

 

Omtrent halvparten av konfirmantsamlingene vil til høsten foregå i grupper (med forbehold om endringer):

Tirsdag 18 – 19.30 på menighetssenteret – NYHET – DETTE BLIR BRA!!!  Felles åpning – så:

Ungdomskor med band og teknikergruppe (TenSing) – Thore Wiig Andersen og Kevin Miller

Dramagruppe + en gruppe med vanlige konfirmantaktiviteter – Joh Hæhre

 

Tirsdag 18 – 19.45 i Norkirken: UngdomsAlpha – Ingvild Simonnes

 

Onsdag 14.30 – 15.30  og 18 – 19 på menighetssenteret – Joh Hæhre/Margrethe Halvorsen

 

Oppstart: Undervisningen starter 28. eller 29. august (avhengig av gruppe) med en samling for konfirmanter og foreldre/foresatte, og alle møter til presentasjonsgudstjenste søndag 2. september.

Evjetun leirsted er holdt av til konfirmantleir 22. – 24. mars.

 

Konfirmasjonstiden er kirkens trosopplæring for 14 -15 åringer (vanligvis 9. klasse) og er åpen for alle.  For å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten må konfirmantene være døpt. Konfirmasjonstiden skal gi en helhetlig oversikt over og et møte med troens innhold og praksis.  Omfanget av konfirmanttiden er omlag 60 timer, og konfirmantene skal i løpet av konfirmanttiden delta på minst 8 gudstjenester.

 

Konfirmantene betaler en kontingent på 400  kroner som bla. går til mat og materiell. Konfirmantleiren kommer i tillegg. Regning sendes ut med høstplanen.

 

For å kunne gjennomføre leir og andre aktiviteter er vi avhengige av foreldre/foresattes medvirkning og vi trenger flere foreldre/foresatte til å være med i konfirmantutvalget. Det blir fire møter i løpet av året, og utvalget er med på å legge opp programmet og har ansvar for å skaffe foreldre/foresatte til arrangementer i konfirmantåret.

Med i utvalget til nå er Ingrid Volden, Kristin Havstad og Silje Githmark

                                              

Thore Wiig Andersen (prest)                                      Joh Hæhre (kateket)

                 97692250                                                                  91562897          

 

                    https://kfuk-kfum.no/static/images/ten-sing/Ten_Sing_Arctic_ill_T._Nordvik.jpg?width=1200

TEN SING – KONFIRMANT 2018-2019

Ten Sing er et kristent ungdomsarbeid tilknyttet Norges KFU-KFUM og den lokale menigheten. Norges KFUK-KFUM ønsker å være en del av kirkens ungdomsarbeid.

Ten Sing kombinerer utfoldelse og aktivitet med ledertrening og personlig utvikling. Gjennom ulike aktiviteter som kor, band, drama, teknikk, styrearbeid, video og web får ungdommer mulighet til å utfolde seg kreativt i et kristent miljø. I Ten Sing er det deltakerne selv som er med på å forme innholdet, etter mestringsnivå, interesser og kultur. Ten Sing skal være et sted der alle blir inkludert og får muligheten til å utfordre seg selv på ulike aktiviteter.

Når vi nå starter opp Ten Sing for konfirmanter blir det et arbeid konfirmantene får mulighet til å bli med på også etter konfirmanttiden. Leder for gruppa blir Thore Wiig Andersen (kor), Kevin Miller (band og teknikk) og Joh Hæhre (drama event. film). Thore og Joh har lang erfaring innen Ten Sing arbeid fra tidligere.

Ten Sing-medlemmer får oppleve mye spennende, både i enhet, krets og på nasjonalt nivå. Kretsarrangementer byr på alt fra sang, dans, teknikk seminarer til baking og volleyballtreff.

Ten Sing er for ungdom i aldersgruppen 13-19 år. Gjennom kor, dans, drama, band, lyd/lys/bilde, program-skaping, miljø- og styrearbeid får ungdommene utfolde seg kreativt og prøve ut ulike sider ved seg selv. Dette skjer i et trygt og inkluderende miljø, med ungt ansvar og voksent nærvær.