Konfirmantsamlinger

 

23.03.2018

Konfirmantsamlinger våren 2019

tirsdag 26. mars 17.30 -18.30  TenSing i Trefoldighetskirken i Arendal - påskevandring

                           18-19.30 UngdomsAlpha i Norkirken

onsdag 27. mars 15 - 15.50 ("14" gruppa)  i Trefoldighetskirken i Arendal - påskevandring

                            16 - 16.50 ("18" gruppa) i Trefoldighetskirken i Arendal - påskevandring

tirsdag 2. april 18-19.30 TenSing

onsdag 3. april on 14.30-15.30 og 18-19 konfirmantsamlinger på menighetssenteret

søndag 7. april Samtalegudstjeneste kl. 18 på (TenSing synger)  Nærmere beskjed om oppmøte for konfirmantene.  Familien er selvfølgelig velkomen til gudstjenesten, men festen er for konfirmantene!
Konfirmantfest for alle konfirmantene etter samtalegudstjensten.

tirsdag 9. april kl. 17 - Nærmere beskjed om oppmøtested.                                                              Bøsseinnsamling til Kirkens Nødhjelp - Fasteaksjonen. Konfirmantene går to og to - en forelder må være med og kjøre.

onsdag 10. april - samling for dem som ikke var på leir

tirsdag 30. april    16 - 17 Øvelse i Engene kirke for dem som skal konfirmeres 5. mai

                            18 - 19.30 TenSing

tirsdag 7. mai    18 - 19.30 TenSing

onsdag 8. mai 16 Øvelse i Øyestad gamle kirke for dem som skal konfirmeres der 12. mai.            
                      18  Øvelse i Bjorbekk kirke for dem som skal konfirmeres der 11. og 12. mai.

tirsdag 14. mai 18 - 19.30 TenSing synger på informasjonskveld for 8. klasse. Siste samling i vår.

Vi inviterer årets konfirmanter på tur 14. - 16. juni til Solhøgda leirsted på Øynaheia!

Forbehold om endringer!!!!