Øyestad menighet > Artikler > Nyheter

Forhåndsstemming kirkevalget

 

23.08.2019

Du har anledning til å forhåndsstemme til kirkevalget fram til og med fredag 6. september kl. 14.00.

Forhåndsstemmegivingen for alle menigheter foregår ved kirkevergens kontor, Stoaveien 14.

Ta med valgkort (hvis du har fått dette tilsendt) og gyldig indentifikasjon (pass. førerkort, bankkort med bilde mv.)

TIl valg på bispedømmeråd/Kirkemøtet finnes det 3 alternative lister:

Bønnelista

Nominasjonskomiteens liste

Åpen folkekirke

Til menighetsrådsvalget finnes det kun en liste i hver menighet:

Barbu

Hisøy

Moland

Trefoldighet

Tromøy

Øyestad