Øyestad menighet > Kontakt

Om oss

øyestad menighetsråd 2015-2019

Leder

Børre Hjertnes

Telefon: 917 89 193 Send epost

Nestleder

Svend Solheim

Medlem

Solveig Aae Hjertnes

Medlem

Svanhild Iren Breivik Røste

Medlem

Nick Gisle Andersen

Medlem

Margrethe Halvorsen

Medlem

Ragna Myhren Gundersen

Medlem

Randi Vivian Thygesen

Sokneprest

Thore Wiig Andersen

ansatte

Menighetssekretær
Inger Lise Hansen
Treffetid: Tirsdag - torsdag 9.00 - 14.30
Telefon: 37 01 33 60 Send epost

 

Kirketjener Engene
Jenny Elise Duvaland Nielsen
Treffetid: Etter avtale
Telefon: 37 01 33 60 Send epost

 

Kapellan
Kristian Aasen
Treffetid: Permisjon
Telefon: 37 01 33 60 Send epost

 

Kateket
Joh Hæhre
Treffetid: etter avtale
Telefon: 37 01 33 60 Send epost

 

Organist
Kevin Miller
Treffetid: etter avtale
Telefon: 37 01 33 60 Send epost

 

Kirketjener Bjorbekk
Kirsti Svendsen
Treffetid: etter avtale
Telefon: 37 01 33 60 Send epost

 

Kirketjener Øyestad
Svend Solheim
Treffetid: etter avtale
Telefon: 37 01 33 60 Send epost

 

Menighetspedagog
Solveig Kjølberg
Treffetid: etter avtale
Telefon: 37 01 33 60 Send epost

 

Sokneprest
Thore Wiig Andersen
Treffetid etter avtale
Telefon: 37 01 33 76 Send epost

 

Kantor
Tom Gamble
Treffetid: etter avtale
Telefon: 997 47 494 Send epost