Nominasjonskomitéens liste til nytt menighetsråd i Øyestad menighet


I forbindelse med høstens kirkevalg har nominasjonskomitéen i Øyestad menighet lagt frem følgende listeforslag som er godkjent av Øyestad menighetsråd:

1. Ellen Marie Danielsen f. 1949

2. Marit Morka Nesland f. 1978

3. Per Dag Hole, f. 1959

4. Svanhild B. Røste f. 1958

5. Ragna Myhren Gundsersen f. 1952

6. Glenn Håkon Langemyr f. 1976

7. Vivian Thygesen f. 1955

8. Tone Dahlsveen f. 1964

9. Anne Øksenholt f. 1962

10. Margrethe Halvorsen f. 1973

 

Tilbake