Gravlys


Løse gravlys er ikke tillatt på gravlundene i  Arendal! Kråker og skjærer stjeler gravlysene og knuser lyktene for å spise stearinen. Dette forsøpler og kan i verste fall også havne i dyrefor. Gravlys må stå i lukkede gravlykter!

Les mer
 

Gravlys


Løse gravlys er ikke tillatt på gravlundene i  Arendal! Kråker og skjærer stjeler gravlysene og knuser lyktene for å spise stearinen. Dette forsøpler og kan i verste fall også havne i dyrefor. Gravlys må stå i lukkede gravlykter!

Les mer

Vårbasar på Øyestad menighetssenter


24. mai 2024 er det duket for Vårbasar på Øyestad menighetssenter

Les mer
 

Vårbasar på Øyestad menighetssenter


24. mai 2024 er det duket for Vårbasar på Øyestad menighetssenter

Les mer

Årsmøte 2024 Øyestad menighet


Velkommen til årsmøte i Øyestad menighet søndag 5.mai etter gudstjenesten som er kl 11:00. 

Les mer
 

Årsmøte 2024 Øyestad menighet


Velkommen til årsmøte i Øyestad menighet søndag 5.mai etter gudstjenesten som er kl 11:00. 

Les mer

Store gaver til Øyestad menighetssenter


Jublelen står i taket på Øyestad menighetssenter

Les mer
 

Store gaver til Øyestad menighetssenter


Jublelen står i taket på Øyestad menighetssenter

Les mer

Givertjeneste

For å ha et menighetssenter i Øyestad menighet med aktiviteter for barn og voksne trengs det økonomisk forutsigbarhet.

Les mer