Vår menighet


Øyestad menighet har som strategi og ønske: "Mer himmel på jord". Kirken vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende menighet.

Under finnes litt informasjon om menigheten vår og litt av det som foregår i den.