Konfirmasjon


Vel møtt som konfirmant i Øyestad menighet!

Konfirmasjonstiden er en viktig del av kirkens trosopplæring, og gir en grunnleggende innføring i kristen tro og hva som skjer i kirken og menigheten lokalt. Konfirmasjon ble innført på 1700 tallet og er da som nå en sentral del av kirkens trosopplæring.

I Øyestad menighet kan konfirmantene velge mellom to ulike konfirmanttilbud. De fleste samlingene foregår på menighetssenteret på Nedenes. Den ene gruppen drar på konfcamp på Skjærgårds music and mission festival i begynnelsen av juli, mens den andre gruppen har lokale samlinger og aktivitetsdag på Hove.  

Konfirmanter med behov for tilrettelegging tilbys HEL-konfirmasjon i samarbeid med øvrige menigheter i Arendal prosti.

Konfirmasjon kommer av latin «confirmare» - styrke eller stadfeste. Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre. Som konfirmant får du lære mer om Gud og deg selv. Vi snakker om livet – på godt og ondt. Samtidig får du mange nye opplevelser. Du får vokse som menneske uten krav om å prestere. Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen

I mai/juni sender vi ut informasjon om konfirmasjonstid og innskrivning i Øyestad menighet til alle som er født i 2008 og er registrert som medlemmer i Den norske kirke og er bosatt innenfor menighetens grenser.

Det blir avholdt et informasjonsmøte 17 oktober kl 1800 på Øyestad menighetsenter. Presentasjonsgudstjenesten blir 12. januar 2025 kl 1800 i Bjorbekk kirke. 

Ungdommer som ikke er medlemmer i kirka eller er bosatt utenfor menigheten og ønsker å være konfirmanter her er selvsagt også velkomne! For å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten (konfirmasjonen) må konfirmanten være døpt. Dette må man huske å gi beskjed om! 

Konfirmasjonsgudstjeneste i 2025 blir søndag 07. september i Engene kirke og Bjorbekk kirke, 14. september Øyestad gamle kirke. Hvis det er stor nok interesse, settes det opp en ekstra lørdagskonfirmasjon - meld fra behov!

Mer informasjon om konfirmasjon på kirken.no https://kirken.no/nb-NO/konfirmasjon/

Velkommen!

Med vennlig hilsen 

Solveig Aae Hjertnes, menighetspedagog