Konfirmasjon


Vel møtt som konfirmant i Øyestad menighet!

Konfirmasjonstiden er en viktig del av kirkens trosopplæring, og gir en grunnleggende innføring i kristen tro og hva som skjer i kirken og menigheten lokalt. Konfirmasjon ble innført på 1700 tallet og er da som nå en sentral del av kirkens trosopplæring.

Som medlem i kirken får barn og unge tilbud om å delta på trosopplæringstiltak på de fleste årstrinn fra 0 år til 18 slik det er fastsatt i kirkens opplæringsplan «Gud gir – vi deler», som ble vedtatt av kirkemøtet i 2010. Konfirmanttiden har en ramme på 60 timer over 8 måneder.

I Øyestad menighet kan konfirmantene velge mellom to ulike konfirmanttilbud. Mesteparten av samlingene foregår på menighetssenteret på Nedenes. Den ene gruppen drar på konfcamp på Skjærgårds music and mission festival i begynnelsen av juli. 

Konfirmanter med behov for tilrettelegging tilbys HEL-konfirmasjon i samarbeid med øvrige menigheter i Arendal prosti.

Konfirmasjon kommer av latin «confirmare» - styrke eller stadfeste. Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre. Som konfirmant får du lære mer om Gud og deg selv. Vi snakker om livet – på godt og ondt. Samtidig får du mange nye opplevelser. Du får vokse som menneske uten krav om å prestere. Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen

I mai sender vi ut informasjon om konfirmasjonstid og innskrivning i Øyestad menighet til alle som er født i 2007 og er registrert som medlemmer i Den norske kirke og er bosatt innenfor menighetens grenser.

Det blir avholdt et orienteringsmøte så snart det er mulig. Informasjon kommer!

Ungdommer som ikke er medlemmer i kirka eller er bosatt utenfor menigheten og ønsker å være konfirmanter her er selvsagt også velkomne! For å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten (konfirmasjonen) må konfirmanten være døpt. Dette avtales vanligvis tidlig i konfirmanttiden.

Vi legger opp til et variert konfirmantår med både sosiale happeninger og andre spennende samlinger. Konfirmantundervisningen starter i september, og det er planlagt presentasjonsgudstjeneste søndag 26. september. Konfirmasjonsgudstjeneste  2022 blir søndag 4. september i Engene kirke, 11. september i Bjorbekk og Øyestad gamle kirke. Hvis det er stor nok interesse kan det bli lørdagskonfirmasjon.

Mer informasjon om konfirmasjon på kirken.no https://kirken.no/nb-NO/konfirmasjon/

Velkommen!

 

Med vennlig hilsen 

Solveig Aae Hjertnes, menighetspedagog

Andreas Mollestad Nilsen, kapellan