Resultat av valg til nytt menighetsråd 2023


Resultatet fra årets valg til nytt menighetsråd i Øyestad menighet er nå klart. 

 

 

Nytt menighetsråd:

Glenn Håkon Langemyr

Presteveien, Rykene

Tone Jørgensen Dahlsveen

Natvig

Ellen Marie Danielsen

Øvre Sandstø, Asdal

Ragna Myhren Gundersen

Vestre Strømsbu

Randi Vivian Thygesen

Heidalen

Per Dag Hole

Tingtveit, Nedenes

Varamedlemmer:

Svanhild Iren Breivik Røste

Strømmen

Marit Morka

Nesland

Margrethe Halvorsen

 

Anne Øksenholt

Engene

Listen er offentliggjort på kirken.no

Det nye menighetsrådet velger leder. nestleder og representant til Arendal kirkelige fellesråd i løpet av oktober og overtar formelt 1.november

Tilbake