Store gaver til Øyestad menighetssenter


Jublelen står i taket på Øyestad menighetssenter

Menighetsrådsleder Ragna Myhren Gundersen kommer med særdeles gode nyheter til Øyestad menighet!

I løpet av kort tid har menigheten fått to store gaver, begge øremerket til nedbetaling av gjeld på Øyestad menighetssenter.

Først ute var Bråstad bedehus som kom med utrolige 350 000 kroner.

Om ikke dette var nok, så ble Ragna Myhren Gundersen kontaktet av personer i menigheten som ønsket å gi en personlig gave anonymt til menighetsenteret. Det gikk en tid, Ragna ante ingenting om beløpets størrelse og ble helt overveldet da hun fikk vite det.  Hun holdt informasjon om gaven for seg selv inntil videre.

En gruppe oppnevnt av menighetsrådet med fullmakt til å forhandle fram nye betingelser for banklånet forberedte et møte, og kontaktet banken med spørsmål om status på lånet. De stusset litt på beløpet som ble oppgitt, som var vesentlig mindre enn det de hadde grunn til å tro.

Regnskapskontoret ble kontaktet, og de kunne heller ikke forklare beløpet.  Så kunne banken til slutt komme med den endelige forklaringen.  De var blitt oppsøkt av en person som ba om å få sette inn 1 million kroner direkte på lånet til Øyestad menighetshus!!

Kjære dere anonyme givere! En million takk for en utroilg vanvittig stor og svært kjærkommen gave! 

Dette gir menigheten et nytt handlingsrom for håndtering og raskere nedbetaling av gjelden på menighetens fantastiske menighetssenter.

 

Tilbake