Konfirmant 2021


Vel møtt til konfirmasjonstid i Øyestad menighet 2020 - 21

 

Konfirmasjon er Den norske kirkes trosopplæring for 9. klassinger og er en del av kirkens trosopplæringsprogram fra dåp fram til 18 år. Vi begynner med samlinger første uke i september og avslutter med forbønnsgudstjeneste (konfirmasjon) de to første helgene i mai. Kirkens konfirmantundervisning er åpen for alle, men for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjesnten (konfirmasjonen) må en være døpt.

Vi ønsker at konfirmanttiden skal være utfordrende, lærerik, interessant,trosstyrkende og også ganske gøy!

Vi planelgger oppstart av undervisningen 1. – 3. september og presentasjonsgudstjeneste søndag 6. september. 

Evjetun leirsted er bestilt til konfirmantleir 9. – 11. april.

 

Hva koster det?

Vi har en konfirmantkontingent på 400 kroner.  Den felles frivillige konfirmantleiren på Evje vil koste rundt 1300 kr.

Vi ønsker at prisen på aktivitetene ikke skal være til hinder for ungdommer som ønsker å være konfirmanter.

Ta kontakt med oss hvis dere har problemer med å betale.

Konfirmansjonsdag velges uavhengig av bosted.  Hvis det blir mange konfirmanter kan det bli flere konfirmasjonsgudstjenster i hver kirke:

 

             Engene kirke søndag 2. mai,

             Bjorbekk kirke søndag 9. mai

             Øyestad gamle kirke søndag 9. mai

SANG/KOR/BAND

Vi ønsker å tilby de som ønsker å være med på en sang/musikkgruppe somjobber med å synge på gudstjenster/annet i menigheten event. felleskor på TREFF – ungdomsgudstjeneste i Trefoldighetskirken (bilde). For å være med i denne gruppa må du være interessert i å synge og opptre event. spille et instrument. De som velger dette blir med på noen samlinger med de andre konfirmantene. Du må være fleksibel mht. dag/tid for øvelser. Det blir antagelig tirsdag og noen lørdager. Vi avtaler når vi ser hvem som er interessert.

Leder for dette arbeidet er Kevin Miller.

 

MEDARBEIDERKONFIRMANT - Øyestad menighetssenter tirsdag kl. 18 (19)

De som melder seg på medarbeiderkonfirmant deltar som medarbeidere på arrangementer for barn som Hallovenn (se bilde), LysVåken første helg i advent, Tårnagenthelg og Dragekjempere til våren. For å kunne være med på denne gruppa må du være spesielt  interessert, engasjert, konsentrert, og til å stole på! Som medarbeiderkonfirmant lærer du mer om deg selv, hvordan lede og formidle til andre og blir mer bevisst på hvordan du opptrer og arbeider sammen med andre.

Vi inviterer de som var med som medarbeiderkonfirmanter 2019-20 med på noen av samlingene.

 

BASISKONFIRMANT  – Øyestad menighetssenter onsdag kl. 14.30 eller 18, torsdag kl. 18.  

Dette er som navnet sier grunnleggende konfirmantundervisning innen de rammene læreplanen setter. Basiskonfirmantene er kirkeverter en gang i konfirmanttiden.

 

HEL-KONFIRMANT

Vi tilbyr tilrettelagt konfirmantundervisning, HEL – konfirmasjon, i smågrupper i samarbeid med øvrige menigheter i prostiet. Gjennom HEL-konfirmasjon legger vi til rette for at alle ut fra egne forutsetninger og i en trygg ramme skal få et møte med kirken, og lære Jesus Kristus bedre å kjenne. Vi bruker strukturen i gudstjenesten som plattform for opplegget, og samlingene blir i blir i Bjorbekk kirke eller en annen kirke i Arendal. HEL – konfirmantene deltar i deler av det ordinære konfirmantopplegget etter avtale.

 

Kristian Åsen – fung. sokneprest

 

Kevin Miller – musikkansvarlig

 

Joh Hæhre – kateket (hovedansvarlig for konfirmantene)

joh.haehre@agderkirken.no 91562897 - kontaktes for mer informasjon om konfirmasjon i Øyestad.

 

Mer om konfirmasjon: https://kirken.no/nb-NO/konfirmasjon/sporsmal-og-svar-om-konfirmasjon/

 

Tilbake