Konfirmantsamlinger


Avslutning av konfirmantåret 2019 - 2020

 

                                                

 

På grunn av gjeldende koronarestriksjoner (Kirkerådet 16/6  kirken.no «Ressursnotat Konfirmantgudstjenester i Den norske kirke») må vi fordele konfirmantene på flere gudstjenester og begrense antallet som kan møte fra hver familie. Det som begrenser antallet som kan være til stede er bla. kravet til 1 – meter mellom gudstjenestedeltagerne og at vi ikke kan benytte galleriene. Vi må også registrere navn/telefonnr. på alle som er til stede.  Hvis det blir endringer som tilsier at flere kan delta på konfirmasjonsgudstjenesten vi vi informere om det.

Gudstjenesten vil bli noe forkortet i forhold til det som har vært vanlig, og forbønnshandlingen vil foregå ved at hele gruppa kommer fram til alterringen og kneler sammen.

«Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger»:  I forhold til kappeprøving og øvelse betyr dette at dersom noen har symptomer på luftveissykdom el. skal de IKKE møte. Ta kontakt, så ordner vi øvelse og fotografering separat.  Bildet vil i så fall bli «photoshoppet» inn i fellesbilde.

Regelen gjelder også konfirmasjonsdagen, ta kontakt med oss, så finner vi en løsning.

                                           

Søndag 16. august kl. 17  Ønsker vi vel møtt til gudstjeneste for alle konfirmantene på menighetssenteret. Dette blir en kort og enkel gudstjeneste som erstatter «samtalegudstjenesten» som vi skulle hatt i april. Vi har ikke mulighet til å øve inn noe med konfirmantene på forhånd, så de skal ikke medvirke med noe spesielt.   

 

Etter gudstjenesten blir den en liten kakefest for konfirmantene.  Vi håper å kunne invitere foreldre/foresatte, dersom vi har anledning pga. koronarestriksjoner. Nærmere informasjon kommer!  Vi skal se på bilder fra året som gikk og ikke minst dele ut premie for leirkonkurransen. Vi ønsker alle velkommen til å være med på MILK-kurs – Minilederkurs sammen med 10. klassinger fra andre menigheter i Arendal. Det blir tur!

 

Tirsdag 18. august blir det øvelse til konfirmasjonsdag i Bjorbekk kirke for ALLE konfirmantene uansett hvilken kirke de skal konfirmeres i!  Konfirmantene får utdelt kapper og det blir tatt fellesbilde (Dannevig).

De som skal konfirmeres i Øyestad gamle kirke møter kl. 16 og øver.

De som skal konfirmeres i Bjorbekk eller Engene møter kl. 17 til felles fotografering av alle konfirmantene kl. 17.

Etter fotograferingen går de som kom kl. 16 hjem.

Øvelse med de som skal konfirmeres i Bjorbekk eller Engene kirke etter fotograferingen. Ferdig rundt kl. 19.

 

Navnelister er sendt i posten og epost.

 

Konfirmasjon i Engene kirke søndag 23. august kl. 11          

maks 7  personer utenom konfirmanten pr. konfirmant

 

Konfirmasjon i Engene kirke søndag 23. august kl. 12.30                    

maks 7  personer utenom konfirmanten pr. konfirmant

 

Konfirmasjon i Bjorbekk kirke lørdag 29. august kl. 11                                   

maks 6 utenom konfirmanten pr. konfirmant

 

Konfirmasjon i Øyestad gamle kirke søndag 30. august kl. 10                 

maks 7  personer utenom konfirmanten pr. konfirmant

 

Konfirmasjon i Øyestad gamle kirke søndag 30. august kl. 11.30              

maks 7  personer utenom konfirmanten pr. konfirmant

 

Konfirmasjon i Øyestad gamle kirke søndag 30. august kl. 13                  

maks 7  personer utenom konfirmanten pr. konfirmant

 

Dersom noen «må» bytte, så gjør dere avtaler dere imellom og underretter Joh Hæhre snarest.

Lister for annonsering må være klar en uke før konfirmasjonen. Vi er tilbake på jobb etter ferie i uke 32.

Tilbake