Konfirmant 2025


 

Velkommen som konfirmant! 

 

 

 

 

 

Som konfirmant i Øyestad kan du velge å være en del av to ulike grupper.

Alternativ 1: Her tilbys konfirmantene samlinger med aktuelle tema gjennom grupper som samles ca 1 gang i måneden. De som velger denne varianten deltar på en leir i juli. Dette er en stor leir for konfirmanter fra hele landet, og flere menigheter fra Arendal vil også være med på denne leiren. Vi ønsker å skape et godt miljø også på kryss og tvers i Arendal. På denne leiren vil de få god undervisning og tilgang til resten av festivalen som kan tilby mange gode konserter blant annet. Dette alternativet koster 3600 kr 

For mer info se: http://sgmm.no/

Alternativ 2: Om en ikke er så glad i leir er det mulig i å velge alternativ B. Det blir litt hyppigere samlinger og det blir en aktivitetsdag på Hove. Og ellers noen fellessamlinger av ulik art med de andre konfirmantene. Dette alternativet koster 600 kr. 

Vi ønsker deg velkommen som konfirmant hos oss!

Her finner du: 

Innskriving

Informasjon

Med vennlig hilsen Solveig Aae Hjertnes (menighetspedagog) 

                                                   

Foto: Von/Kirkerådet
Tilbake