Trosopplæring i Øyestad menighet


Kirken tilbyr trosopplæring til alle som døpes. De fleste tiltakene er også åpne for barn/unge som ikke er døpt.

Etter at barnet er meldt til dåp tar presten kontakt for en dåpssamtale før dåpen. 

Etter dåpen blir alle som har hatt dåp innkalt til en dåpssamtale del to, en dåpssamling for alle som har hatt dåp i løpet av to – tre måneder.  På denne samlingen orientere vi om menighetens tilbud til barn og familier.

 

1 år

Det er babysang på menighetssenteret hver uke.

2 år

Det året barna er to år har vi «Krøllesamling» på høsten med utdeling av 2-årsbok.

4 år

Fireåringene inviteres til utdeling av 4-årsbok i en av kirkene i høstsemesteret.

5 år

Femåringene er med på julevandring med barnehagene året før de skal begynne på skolen.

6 år

Seksåringene inviteres til gudstjeneste der de får 6-årsbok om høsten når de har begynt på skolen.

Vi sender også brev til seksåringene om juletrefest.

8 år

Tårnagenthelg for 3. klassinger er i Bjorbekk kirke i januar-februar.

9 år

Dragekjemperne for 4. klassinger er et spennende tiltak i samarbeid med KFUK-KFUM . Det er på menighetssenteret i april.

10 år

LysVåken for 5. klasse er i Bjorbekk kirke lørdag og 1. søndag i advent.

5. klassingene får også tilbud om å være med på KODEB med samlinger på menighetssenteret i januar – februar.

13 år

For 8. klasse har vi en ungdomskveld med informasjon om konfirmanttiden.

14 år

Konfirmanttiden går over åtte måneder fra august – mai i 9. klasse.

Etter konfirmanttiden får konfirmantene tilbud om å være med på MILK; Mini-Leder

18 år

For 18 åringene har vi konfirmantreunion