Øyestad menighetsråd


Øyestad menighetsråd er valgt for perioden 2023 -2027

 

MEDLEMMER

Leder

Ragna Myhren Gundersen

Telefon: 938 67 214 

Nestleder

Glenn Håkon Langemyr

Telefon: 907 94 893

Medlem

Per Dag Hole

Telefon: 918 09 935 

Medlem 

Randi Vivian Thygesen

Telefon: 913 00 473 

Medlem

Ellen Marie Danielsen

Telefon: 952 23 135 

Medlem

Tone Jørgensen Dahlsveen

Telefon: 996 41 350 

Sokneprest

Harald Brummenæs Torgersen

Telefon: 466 63 030