Øyestad menighetsråd


Øyestad menighetsråd er valgt for perioden 2019-2023

 

MEDLEMMER

Leder

Ragna Myhren Gundersen

Telefon: 938 67 214 

Nestleder

Per Dag Hole

Telefon: 918 09 935 

Medlem

Kiersti Anette Heggland Jensen

Telefon: 916 04 778 

Medlem 

Randi Vivian Thygesen

Telefon: 913 00 473 

Medlem

Margrethe Halvorsen

Telefon: 906 34 558 

Medlem

Svanhild B. Røste

Telefon: 472 63 376 

Medlem

Kari-Mette Kihle Jomaas

Telefon: 906 85 441 

Sokneprest

Harald Brummenæs Torgersen

Telefon: 466 63 030